Redactors juniors

Inés Díaz
Descripció
Pineda L'H és un mitjà de comunicació de les alumnes de Pineda. Una finestra oberta per poder contemplar l'actualitat, per poder expressar la seva opinió, exercir el seu esperit crític i demostrar el seu interés per les persones i pel món. Pineda La H es un medio de comunicación de las alumnas de Pineda. Una ventana abierta para poder contemplar la actualidad, para poder expresar su opinión, ejercer su espíritu crítico y demostrar su interés por las personas y por el mundo. Pineda L'H is a means of communication for Pineda's students, an open window to contemplate the world and the present, a way to express its opinion, its critical spirit, and its interest in people and the world.
Sorry, Inés Díaz has not made any blog posts yet.
close